Artist statement

In my work, I am interested in the process of the degradation of community and the destruction of the surroundings I reside in day by day. Thus, the specificities of the milieu, in the context of the street, city, region, or the country on the whole, become an inevitable part of most of my works, regardless of the medium I use to express myself. Social neglect, destruction, nepotism, oppression and so on, have become “normal,” and such a way of (non) functioning causes a reaction in me and, as a consequence, brings my works into being, whose ultimate goal is not to change the society, as I believe that would be nearly impossible, but which I use to attempt to point to the problems our society finds itself in. The context of time is an unavoidable component of the works which, at their core, contemplate fate and the continuity of people, buildings, artworks, or something else entirely.  This entails that the majority of the works I have created have not been completed and will, in time, and according to the need for it, be followed by a sequel.

“Things will get better.” as the elderly say.

____________________________________

U vlastitom radu zanima me proces degradacije zajednice i destrukcije okoline u kojoj svakodnevno boravim. Specifičnost sredine, u kontekstu  ulice, grada, regije ili u konačnosti države, tako postaje neizostavan dio većine radova, neovisno o mediju u kojem se izražavam. Društveno zanemarivanje, destrukcija, nepotizam, ugnjetavanje i slično postalo je “normalno”, samim time takav način (ne)funkcioniranja izaziva u meni reakciju koja za posljedicu ima radove koji u konačnici nemaju cilj da mjenjaju društvo jer smatram da je to gotovo nemoguće, već pokušavam s istima ukazati na probleme u kojima se zajednica nalazi.  Kontekst vremena nezaobilazna je komponenta radova koji u svojoj srži promišljaju sudbinu, kontinuitet bilo ljudi, građevina, umjetničkog djela ili nečega trećeg. Iz toga proizlazi da i većina radova koje sam načinio nisu završeni, već će s vremenom, ovisno o potrebi, dobiti nastavak.

“Bit će bolje.” stariji kažu.