We all had a dream

We all had a dream from Mario Matokovic on Vimeo.

Site specific insalacija u prostoru Koprivničke sinagoge, lipanj 2018.

Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta (FIUK)

Site-specific instalacija „We all had a dream“ referira se na povijesni kontekst M.L.Kingove izjave „I have a dream“ ujedno kao i jedan od najznamenitijih govora u povijesti koji se odnosi na prosperitet u kontekstu ljudskih prava ali i dobra općenito. Gledajući i promatrajući recentne događaje na američkom kontinentu, velika promjena se nije dogodila te su problemi i danas vrlo izraženi. Promišljamo li Europu kao zajednicu naroda, iz nedavnih zbivanja vezanih za etničke skupine, manjine, emigrante, itd. možemo vrlo lako uvidjeti da „stari kontinent“ također ne živi vlastiti san, posebice ako se vodimo geslom „In varietate concordia“ („Ujedinjeni u različitosti“) zaključujemo da ujedinjenost i različitost na europskom tlu nikada nije funkcioniralo, te da je navedeno geslo gotovo utopija. Rad „We all had a dream“ kao djelomična parafraza Kingovog govora, prenesen u današnjicu progovara o snovima o državi, zajednici, boljitku, itd.

Ili jednostavno “Sanjam da će moje dvoje djece jednog dana živjeti u zemlji u kojoj neće biti suđeni po plavoj, crvenoj ili crnoj boji, nego po vrijednosti njihove osobnosti…”.

ENG.

Site specific art installation in the spaces of the synagogue in Koprivnica, June 2018

Festival of Performing Arts and Theatre (FIUK), Koprivnica, Croatia
The site-specific art installation “We all had a dream” refers to the historical context of M. L. King’s statement of “I have a dream,” which represents one of the most iconic speeches in history that concern prosperity within the context of human rights, but also wellbeing in general. Observing and perceiving recent goings-on on the American continent, a great change did not occur, and those same problems are still very much noticeable today. If we were to examine Europe as a community of nations, from the recent affairs concerning ethnic groups, minorities, emigrants etc. we can easily notice that “the Old Continent” also does not live its own dream, especially if we were to take the motto “In varietate concordia” (United in diversity) as a guideline. We come to a conclusion that unity and diversity never took hold on European soil, and that the stated motto merely represents a utopia. The work “We all had a dream,” as a partial paraphrase of King’s speech applied to the present day, speaks of the dreams of a state, a community, of wellbeing etc.
Or, simply put, “I dream that my two children will one day live in a country where they will not be perceived through the blue, red, or black colour, but according to the worth of their individuality…”