Hu0Na1

Screenshoot form video performance “Stamina”, 1’37”

Series of video performances called Hu0Na1 – (Human 0 Nature 1)

A series of 6 performances that was created in 6 days resulting from the reflection on man and his endurance in relation to nature. Man as a part of the totality of the world is in constant interaction with nature, i.e. the space that surrounds him, if we start from the assumption that this artificial space which surrounds us was once nature. Man acts in that environment at his own discretion; living and working in harmony with nature, respecting or violating its rules, polluting it and the like; ultimately consciously or unconsciously the interaction takes place constantly. Is there still the possibility of cohesion, interaction or complete coexistence with nature where man as an individual is exposed to its sounds, spaciousness or wilderness?! Modernity connects us with technological advances that have separated us from naturalness, so even the smallest sounds or stimuli from nature become a mental obstacle, we can almost say that the relationship is broken. Therefore, in the series of performances, I ask myself the question of “whether there is a possibility of facing nature, and who takes the lead in the end?!”, in my case I appoint myself as the environment in relation to nature. One thing is for sure, the disturbance is constant.

List of videos:

“Stamina”, 1’37”
“Confrontation”, 5’24”
“Connection”, 2’15”
“Distance”, 4’15”
“Fear”, 2’15”
“Amnesia, memories and time”, 4’58”

Serija video performansa pod nazivom Hu0Na1 – (Human 0 Nature 1)

Serija od 6 performansa nastalih u 6 dana proizišlih iz promišljanja o čovjeku i izdržljivosti istoga u relaciji s prirodom. Čovjek kao dio ukupnosti svijeta u neprestanoj je interakciji s prirodom tj. prostorom koji ga okružuje ako polazimo od pretpostavke da je i taj artificijelni prostor nekad bio priroda. On u tom okruženju djeluje po vlastitom nahođenju; živeći i radeći u skladu s prirodom, poštujući ili narušavajući pravila iste, zagađujući ju i slično; u konačnici svjesno ili nesvjesno interakcija se neprestano odvija. Postoji li još mogućnost kohezije, interakcije ili pak potpunog suživljavanja s prirodom gdje čovjek kao jedinka biva izložen zvukovima, prostornošću ili pak divljinom iste!? Suvremenost nas veže uz tehnološka dostignuća koja su nas u jednom dijelu odvojila od prirodnosti pa nam i najmanji zvukovi ili podražaji iz prirode postaju mentalna prepreka, gotovo možemo reci da je odnos narušen. Stoga si u seriji performansa postavljam si pitanje “postoji li mogućnost suočavanja s prirodom i tko na kraju vodi glavnu riječ!?”, u mom slučaju sam se postavljam kao okoliš u odnosu na prirodu. Jedno je sigurno, nemir je konstantan.